Ngọc Quỳnh - phục vụ nhiệt tình, rẽ ngon trong tầm giá

Giá gọi: 250k
Đường Thanh Tịnh-Liên Chiểu, Đà Nẵng